Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

Khối Cận Lâm Sàng

Quy hoạch phát triển Bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế và Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện năm 2017, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam xây dựng Quy hoạch phát triển Bệnh viện đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 như sau:

Giới thiệu tổng quan Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2007, là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.
Tin Liên Quan