Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

Cơ hội tiếp tục đào tạo trong nước và nước ngoài

Ký kết hợp tác liên kết dự án Q-Health nhân dịp lễ khánh thành Bệnh viện

Cơ hội tiếp tục đào tạo tại các Trung tâm Y khoa và Đại học Y khoa trong nước và nước ngoài. Trong dự án xây dựng bệnh viện cũng dành chi phí không nhỏ cho các chương trình đào tạo. Bệnh viện đã liên kết với các Trường Đại học Y được, các bệnh viện lớn trong nước để đào tạo chuyên môn cho Bác sĩ, nhân viên y tế một cách thường xuyên. Bệnh viện cũng đã liên kết hợp tác với các Trung tâm và Đại học Y khoa ở nước ngoài để gởi Bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện theo học.

Bác sĩ có trình độ về ngoại ngữ tiếng anh, pháp là một trong những lợi thế khi tham gia các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với các đối tác của Bệnh viên cụ thể là Hàn Quốc và Pháp.

Bệnh viện cũng đã ký kết Dự án hợp tác đào tạo Q-Health với Bệnh viện Đại học Chung-Ang Hàn Quốc trị giá 5 triệu USD trong thời gian 5 năm. Đây cũng mở ra cơ hội với nhiều cán bộ có trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ tiếp cận các Trường Đại học y khoa lớn của Hàn Quốc.