Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

Chưa có chuyên mục để hiển thị

Quyết định ban hành danh sách sẵn sàng tham gia chống dịch bệnh Covid-19 Quy trình xử lý chất thải phát sinh từ buồng cách ly bệnh nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm Quyết định ban hành danh sách sẵn sàng tham gia chống dịch bệnh Covid-19 Quyết định về việc ban hành các quy trình phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 Quyết định về việc bố trí phòng mổ cấp cứu cho Bệnh nhân nhiễm nCov Quyết định về việc ban hành các Quy trình phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và các Phiếu sàng lọc, tư vấn bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra Kế hoạch về việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống ứng phó dịch bệnh nCov tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Báo cáo sơ kết hoạt động ứng phó dịch Covid-19 và Phương án ứng phó dịch bệnh Covid-19 giai đoạn II Bệnh viện đa khoa trung ương Quang Nam Thông báo thực hiện Các quy định về phòng chống dich bênh COVID-19 Báo cáo hoạt động ứng phó dịch Covid-19 ( Tính đến hết ngày 17/3/2020) Kế hoạch cung cấp suất ăn cho người bệnh và nhân viên y tế khu cách ly Thông báo về việc phân công, bố trí nhân lực sẵn sàng tham gia chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)