Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Quản lý sai sót trong sử dụng thuốc và điều soát thuốc tại bệnh việnNho Tâm Huỳnh - 30/11/2018

Sáng nay, ngày 29/11/2018, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt khoa học “Quản lý sai sót trong sử dụng thuốc và điều soát thuốc tại bệnh viện”

Đông đảo viên chức BV tham gia hội nghị

Theo báo cáo Viện nghiên cứu y khoa Mỹ, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân thì tỷ lệ sai sót về kỹ thuật chiếm 44%; sai sót về chẩn đoán chiếm 17%; thiếu sót về dự phòng tổn thương chiếm 12% và sai sót trong sử dụng thuốc chiếm 10%. Trong đó, khoảng 50% các sai sót do sử dụng thuốc có thể phòng tránh được

Nhằm hạn chế và ngăn ngừa những sai sót trong quá trình sử dụng thuốc, nâng cao chất lượng điều trị Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HMC tổ chức Hội nghị sinh hoạt khoa học “Quản lý sai sót trong sử dụng thuốc và điều soát thuốc tại bệnh viện”

Tiến sĩ, Dược sĩ Võ Thị Hà-Giảng viên Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại hội nghị Tiến sĩ, Dược sĩ Võ Thị Hà-Giảng viên Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chia sẻ nhiều thông tin về thực trạng sai sót trong vấn đề sử dụng thuốc trên thế giới và Việt Nam, đồng thời đưa ra các phương pháp phân tích và biện pháp phòng tránh

Rounded Rectangle: Sai sót thuốc là một vấn đề xảy ra phổ biến và có thể phòng tránh được. Phát hiện chủ động sai sót thuốc và phân tích nguyên nhân gốc rễ là bước quan trọng, đòi hỏi nhiều biện pháp hệ thống để phòng ngừa và xử lý sai sót thuốc

Bài: Phòng CTXH  

Thông tin liên quan