Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Đào tạo định hướng điều dưỡng mớiNho Tâm Huỳnh - 25/09/2019

Nằm trong kế hoạch đào tạo nhằm ngày càng nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh, trong 7 ngày làm việc từ 16/9-24/9/2019, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức lớp đào tạo định hướng điều dưỡng mới cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên mới tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh viện

Điều dưỡng tham gia lớp đào tạo

Bên cạnh những kiến thức đã được đào tạo trong nhà trường, lớp đào tạo được Bệnh viện tổ chức nhằm trang bị định hướng, cập nhật thêm những kiến thức, các kỹ năng chăm sóc cơ bản và thực tế để đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Gần 30 học viên được trang bị các kiến thức về đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng giao tiếp, văn hóa giao tiếp trong môi trường bệnh viện; Đào tạo cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp; Tiêm an toàn; Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc; Kỹ năng truyền thông GDSK trong công tác chăm sóc người bệnh cùng các quy trình và nội dung liên quan khác

Bài: Phương Thảo-Phòng Công tác xã hội


  

Thông tin liên quan