Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dânNho Tâm Huỳnh - 28/09/2019

Suốt nửa thế kỷ qua, bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng; kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Di chúc - một trong 5 "Quốc bảo" của Hồ Chủ tịch đã trở thành Bảo vật Quốc gia của toàn dân tộc Việt Nam.

Di chúc đã phản ánh tâm hồn cao đẹp, đạo đức trong sáng - “muôn vàn tình thân yêu” của lãnh tụ đối với Tổ quốc, với nhân dân, với phong trào cách mạng thế giới, với bạn bè khắp năm châu, đặc biệt với thanh niên và nhi đồng. Di chúc mãi mãi là những lời dặn thiết tha, là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, không chỉ đối với nhân dân ta, mà còn đối với tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho hòa bình, công lý, cho cơm áo và hạnh phúc của con người. Biết bao nhiêu điều tâm huyết Bác dặn lại Đảng ta, nhân dân ta, các tầng lớp đồng bào trong cả nước, không sót một ai, không thiếu điều gì, chỉ với một ước vọng sao cho nhân dân ta, đồng bào ta thật sự ấm no, tự do, hạnh phúc, nước nhà độc lập, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới và “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trong Di chúc, Người đã nói lên niềm tin tất thắng ở sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; Tổng kết sâu sắc những bài học đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đề ra những phương sách lớn để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, nhằm thực hiện mục tiêu: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Di chúc của Người là công trình bất hủ về xây dựng Đảng cầm quyền. Tinh thần thẳm sâu trong Di chúc là Người khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “Cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác yêu cầu “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Người cũng nhấn mạnh: “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Bản Di chúc của Bác cũng là tác phẩm bàn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới. Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, với những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới; Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; Chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; Chính sách xã hội, công bằng xã hội... Di chúc cũng phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: Nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Người yêu cầu “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Bác Hồ cũng nhấn mạnh: Phải xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta và phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, “Động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. 

Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện nghiêm 5 lời thề: Nén đau thương thành hành động, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; Kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 chữ “cần - kiệm - liêm - chính”. Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Cả nước đang ra sức thi đua, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.

Đồng hành cùng với toàn ngành Y tế ra sức thi đua, nổ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ những ngày đầu gian khó, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức đã khằng định được vị trí và vai trò của mình trong đời sống xã hội của nhân dân Quảng Nam nói riêng và nhân dân trong khu vực nói chung.

Được tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa huyện Núi Thành vào tháng 4 năm 2008, với quy mô ban đầu 250 giường bệnh, 114 cán bộ, nhân viên, tập thể lãnh đạo Bệnh viện đã đề ra định hướng phát triển chiến lược để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân; tham gia đào tạo nhân lực y tế, phòng chống dịch bệnh các tỉnh khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên; nghiên cứu khoa học cùng với triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh gắn với nâng cao năng lực, phẩm chất và đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị.

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận như đội ngũ nhân lực có 715 người (Sau đại học: 72; đại học: 202, bao gồm 142 Bác sĩ; cao đẳng: 322; khác: 109), với 36 khoa phòng, gồm 09 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng. Từ một tổ chức Đảng có 43 đảng viên, đến nay tăng lên 151 đảng viên. Tiếp nhận hằng năm khoảng 130.000 lượt khám bệnh và 30.000 lượt điều trị nội trú. Trong công tác khám chữa bệnh, đơn vị luôn chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại, triển khai các danh mục kỹ thuật cao, mang lại kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Hàng loạt kỹ thuật cao được thực hiện có hiệu quả như chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành, mạch ngoại biên); Đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần; Nút tắc mạch cấp cứu trong các trường hợp chấn thương chảy máu cấp vùng hàm mặt, khung chậu dưới DSA; Nút mạch hóa dầu trong điều trị ung thư gan, ung thư tử cung; Thủ thuật cắt cơ Oddi và lấy sỏi ống mật chủ bằng phương pháp ERCP; Phẫu thuật chấn thương sọ não; Phẫu thuật cột sống; Vi phu to hình; Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần; Phẫu thuật nội soi thường quy nhiều chuyên khoa, đặc biệt là phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận; cắt phổi, đại tràng, gan; Nội soi tái tạo dây chằng khớp gối; phẫu thuật cắt thực quản dạ dày phương pháp 03 đường mổ (Akyama); Phẫu thuật cắt khối tá tụy (Whipple); Siêu lọc điều trị suy đa phủ tạng; Hồi sức chống choáng nặng; Thắt vỡ trướng tĩnh mạch thực quản. Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật vượt trội so với khu vực, gồm: Siêu âm nội soi trong chẩn đoán, can thiệp các bệnh lý mật tụy, dạ dày, tá tràng; Siêu âm trong lòng mạch (IVUS); Khoan cắt các tổn thương vôi hóa nặng ở động mạch vành bằng kỹ thuật Rotablator; CTO ngược dòng can thiệp san thương tắc mạch vành mạn tính hoàn toàn; Phá hủy khối u ung thư gan bằng vi sóng MWA, chạy thận trên máy thẩm tách siêu lọc máu HDF online 5008S,…

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, trong những năm qua, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Tập hợp tốt khối đoàn kết thống nhất, phát huy tập trung dân chủ, tăng cường vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; Tập trung đào tạo đội ngũ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; Chú trọng xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế tạo ra động lực phát triển mới; Thực hiện hiệu quả các Đề án Bệnh viện vệ tinh; Đề án 1718 hỗ trợ tuyến y tế xã phường giai đoạn 2019 - 2025; Hình thành khoa Ngoại lồng ngực, tạo bước đột phá về lồng ngực-tim mạch; Hoạt động công tác xã hội ngày càng phát triển, hỗ trợ hàng năm hơn 600 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn, với gần 100.000 lượt nhận suất ăn miễn phí từ chương trình “Bếp ăn từ thiện” cùng nhiều hoạt động khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí ở các vùng khó khan. Phấn đấu đạt Bệnh viện hạng I vào năm 2020 và trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng I hoàn chỉnh vào năm 2025; Xây dựng thương hiệu Bệnh viện với hai giá trị cốt lõi là chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người bệnh là trung tâm; cải thiện không ngừng đời sống, môi trường làm việc của công chức, viên chức, lao động là động lực.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác. Và đây cũng là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thật thà tự phê bình và phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm chỉnh, thấy rõ những sai lầm để sửa chữa, thấy rõ những ưu điểm để phát huy. Từ đó, tất cả mọi người đem lòng đoàn kết với tình thương yêu đồng chí, đồng loại và giúp nhau tiến bộ, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ vẫn từng mong và ngày nay Đảng ta đã, đang trăn trở, phấn đấu thực hiện.

Đinh Đạo- Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

  

Thông tin liên quan