Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Đào tạo nâng cao kiến thức quản lý chất lượng Bệnh viện năm 2020Nho Tâm Huỳnh - 26/06/2020

Nâng cao chất lượng bệnh viện, đặc biệt chất lượng khám chữa bệnh luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên của ngành y tế. Trong thời gian gần đây, vấn đề chất lượng Bệnh viện đang được ngành Y tế và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

Nhằm trang bị thêm kiến thức quản lý chất lượng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, trong 5 ngày từ 22/5-26/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức khóa đào tạo liên tục về “Quản lý chất lượng Bệnh viện” cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện.


TS.Đinh Đạo-Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc lớp đào tạo

Thành phần học viên tham gia khóa đào tạo là Trưởng/phó khoa, phòng; Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh trưởng; Thành viên của mạng lưới QLCL và nhân viên các khoa phòng Bệnh viện

Đông đảo học  viên tham gia lớp đào tạo QLCL Bệnh viện

Phát biểu khai mạc TS.Đinh Đạo-Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Muốn thành công trong quản lý chất lượng, mỗi một người quản lý trong bệnh viện phải quan tâm, am hiểu về quản lý chất lượng và đảm bảo thực hiện đúng những mục tiêu và kế hoạch chất lượng đã đề ra.

Trong 5 ngày các giảng  viên đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng bệnh viện như từ đó giúp đội ngũ y tế nắm vững kiến thức cơ bản về QLCL, nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý nói riêng và toàn thể cán bộ nhân viên nói chung trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Trong suốt thời gian khóa học, với tinh thần nhiệt huyết giảng dạy của giảng viên và sự tham gia tích cực, chủ động của hơn 100 học viên, sau 5 ngày học tập khóa học đã được diễn ra thành công tốt đẹp

Bài và ảnh: Phương Thảo-Phòng Công tác xã hội


  

Thông tin liên quan