Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Các trường học chủ động PC dịch cúm gia cầm

Ngày 2/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan của địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện của Thủ tướng về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1). Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế ở địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1); quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo… Thông báo ngay cho cơ sở y tế khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, giáo viên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân; giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt vai trò cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên và giáo viên trong trường.

Cùng với đó, xuyên vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, nhà tiêu, nhà tiểu; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học.