Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Dịch vụ tiền sảnh, dinh dưỡng

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã triển khai hệ thống căng tin, siêu thị nimi nhằm phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân  và nhân viên bệnh viện. Hệ thống này chịu sự quản lý của khoa Dinh dưỡng, các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe được quan tâm hàng đầu.