Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Thông báo triển khai một số quy định cho người nhà khi đến chăm nuôi người bệnh tại Bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kính thông báo về việc triển khai một số quy định cho người nhà khi đến chăm nuôi người bệnh tại Bệnh viện:

Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong Bệnh viện

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước. Để bảo bảo cao nhất sự an toàn cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, giảm thiệu các nguy cơ lây nhiễm trong Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam yêu cầu người bệnh, người nhà và nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các quy định của Bệnh viện, như sau:

1. Một người bệnh chỉ được một người nhà chăm nuôi

2. Bệnh viện chỉ cho nuôi bệnh, tuyệt đối không thăm bệnh, không đổi người nuôi bệnh

3. Người nuôi bệnh phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ và được thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi vào chăm nuôi người bệnh

4. Bệnh viện sẽ hỗ trợ thực hiện xét nghiệm COVID-19 miễn phí 1 lần cho người nuôi bệnh đầu tiên. Nếu có lý do chính đáng, phải thay đổi người nuôi bệnh thì người đến thay cũng phải được thực hiện xét nghiệm COVID-19 và chi phí xét nghiệm do người nhà tự chi trả

5. Giao cho khoa/phòng quản lý người nuôi bệnh, quản lý CMND của người nuôi bệnh và trả lại CMND cho người nuôi bệnh sau khi người bệnh ra viện

6. Các khoa/phòng, nhân viên Bệnh viện, lực lượng bảo vệ hướng dẫn người bệnh, nuôi bệnh phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, thực hiện giãn cách, không tụ tập đông người trong suốt quá trình ở tại Bệnh viện

Bệnh viện kính thông báo để người bệnh, người nhà và nhân viên các khoa/phòng được biết để phối hợp thực hiện

Rất mong quý người bệnh, người nhà và người dân thông cảm cho sự bất tiện này

Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chúng tôi xin thông báo lại