Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

3529 TBBV 30.9.2022 thông báo đăng kí chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam
30

09/2022

3529 TBBV 30.9.2022 thông báo đăng kí chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam

3529 TBBV 30.9.2022 thông báo đăng kí chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam

Xem thêm
3283 TBBV 14.09.2022 thư mời chào giá thuốc Generic
14

09/2022

3283 TBBV 14.09.2022 thư mời chào giá thuốc Generic

3283 TBBV 14.09.2022 thư mời chào giá thuốc Generic

Xem thêm
3270 TBBV 12.09.2022 chào giá mua sắm VTYT, gói thầu mua sắm dây silicone nối lệ quản
12

09/2022

3270 TBBV 12.09.2022 chào giá mua sắm VTYT, gói thầu mua sắm dây silicone nối lệ quản

3270 TBBV 12.09.2022 chào giá mua sắm VTYT, gói thầu mua sắm dây silicone nối lệ quản

Xem thêm
3251 TBBV 09.09.2022 Thư mời chào giá. Mua sắm dụng cụ kim khí nha khoa
09

09/2022

3251 TBBV 09.09.2022 Thư mời chào giá. Mua sắm dụng cụ kim khí nha khoa

3251 TBBV 09.09.2022 Thư mời chào giá. Mua sắm dụng cụ kim khí nha khoa

Xem thêm
3252 TBBV 09.09.2022 Sửa chữa cụm máy điều hoà trung tâm
09

09/2022

3252 TBBV 09.09.2022 Sửa chữa cụm máy điều hoà trung tâm

3252 TBBV 09.09.2022 Sửa chữa cụm máy điều hoà trung tâm

Xem thêm
3209 TBBV 8.9.2022 thông báo mời chào giá sửa chữa máy sấy công nghiệp cho khoa KSNK
08

09/2022

3209 TBBV 8.9.2022 thông báo mời chào giá sửa chữa máy sấy công nghiệp cho khoa KSNK

3209 TBBV 8.9.2022 thông báo mời chào giá sửa chữa máy sấy công nghiệp cho khoa KSNK

Xem thêm
3224 TBBV 08.09.2022 thông báo mời chào giá gel siêu âm
08

09/2022

3224 TBBV 08.09.2022 thông báo mời chào giá gel siêu âm

3224 TBBV 08.09.2022 thông báo mời chào giá gel siêu âm

Xem thêm
3202 TBBV 07.09.2022 thong bao chao gia hoa chat thong thuong khoa RHM
07

09/2022

3202 TBBV 07.09.2022 thong bao chao gia hoa chat thong thuong khoa RHM

3202 TBBV 07.09.2022 thong bao chao gia hoa chat thông thuong khoa RHM

Xem thêm
3182 06 9 TB moi chao gia kep goi soi nieu quan
06

09/2022

3182 06 9 TB moi chao gia kep goi soi nieu quan

3182 06 9 TB Mời chào giá mua sắm kẹp gắp sỏi niệu quản

Xem thêm
3183 06 9 TBBV mời chào giá kìm kẹp clip polymer
06

09/2022

3183 06 9 TBBV mời chào giá kìm kẹp clip polymer

3183 06 9 TBBV mời chào giá kìm kẹp clip polymer

Xem thêm
3132 TBBV 29.8.2022 thông báo mời chào giá xây dựng cổng thông tin điện tử Y tế
30

08/2022

3132 TBBV 29.8.2022 thông báo mời chào giá xây dựng cổng thông tin điện tử Y tế

3132 TBBV 29.8.2022 thông báo mời chào giá xây dựng cổng thông tin điện tử Y tế

Xem thêm
3124 TBBV thông báo mời chào giá thuốc Magnesi sulfat 15% - 10ml
30

08/2022

3124 TBBV thông báo mời chào giá thuốc Magnesi sulfat 15% - 10ml

3124 TBBV thông báo mời chào giá thuốc Magnesi sulfat 15% - 10ml

Xem thêm