Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Thư mời báo giá hóa chất số 1685/BV-KD ngày 19/05/2022
19

05/2022

Thư mời báo giá hóa chất số 1685/BV-KD ngày 19/05/2022

Thư mời báo giá hóa chất số 1685/BV-KD ngày 19/05/2022

Xem thêm
Thư mời báo giá mỹ phẩm số 1673/BV-KD ngày 18/05/2022
18

05/2022

Thư mời báo giá mỹ phẩm số 1673/BV-KD ngày 18/05/2022

Thư mời báo giá mỹ phẩm số 1673/BV-KD ngày 18/05/2022

Xem thêm
Thông báo chào giá Lắp đặt mái che khu nhà ở bệnh nhân Thận Nhân Tạo
13

05/2022

Thông báo chào giá Lắp đặt mái che khu nhà ở bệnh nhân Thận Nhân Tạo

Thông báo chào giá Lắp đặt mái che khu nhà ở bệnh nhân Thận Nhân Tạo

Xem thêm
Thư mời báo giá số 1513/BV-KD Dịch vụ nhà thuốc năm 2022
06

05/2022

Thư mời báo giá số 1513/BV-KD Dịch vụ nhà thuốc năm 2022

Thư mời báo giá số 1513/BV-KD Dịch vụ nhà thuốc năm 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá (lần 2) số 1525/TB-BV ngày 06/05/2022 V/v nạp 500 lít Helium lỏng cho máy chụp cộng hưởng từ 1,5T Philips
06

05/2022

Thông báo chào giá (lần 2) số 1525/TB-BV ngày 06/05/2022 V/v nạp 500 lít Helium lỏng cho máy chụp cộng hưởng từ 1,5T Philips

Thông báo chào giá (lần 2) số 1525/TB-BV ngày 06/05/2022 V/v nạp 500 lít Helium lỏng cho máy chụp cộng hưởng từ 1,5T Philips

Xem thêm
Thư mời báo giá số 1534/TB-BV ngày 06/05/2022 Cung cấp thiết bị mạng công nghệ thông tin năm 2022
06

05/2022

Thư mời báo giá số 1534/TB-BV ngày 06/05/2022 Cung cấp thiết bị mạng công nghệ thông tin năm 2022

Thư mời báo giá số 1534/TB-BV ngày 06/05/2022 Cung cấp thiết bị mạng công nghệ thông tin năm 2022

Xem thêm
Thư mời báo giá hóa chất số 1536/BV-KD ngày 06/05/2022
06

05/2022

Thư mời báo giá hóa chất số 1536/BV-KD ngày 06/05/2022

Thư mời báo giá hóa chất số 1536/BV-KD ngày 06/05/2022

Xem thêm
Thư mời báo giá hóa chất sát khuẩn số 1499/BV-KD ngày 04/05/2022
04

05/2022

Thư mời báo giá hóa chất sát khuẩn số 1499/BV-KD ngày 04/05/2022

Thư mời báo giá hóa chất sát khuẩn số 1499/BV-KD ngày 04/05/2022

Xem thêm
Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm
29

04/2022

Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm

Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm năm 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)
28

04/2022

Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)

Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)

Xem thêm
Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022
26

04/2022

Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022

Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022
25

04/2022

Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022

Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022

Xem thêm