Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Giúp trẻ theo kịp tốc độ phát triển bình thường
13

11/2018

Giúp trẻ theo kịp tốc độ phát triển bình thường

Giúp trẻ theo kịp tốc độ phát triển bình thường

Xem thêm
Đánh gia kết quả PT nội soi cắt TK giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi tay và nách
13

11/2018

Đánh gia kết quả PT nội soi cắt TK giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi tay và nách

Đánh gia kết quả PT nội soi cắt TK giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi tay và nách

Xem thêm
Điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi tay-nách bằng phẫu thuật nội soi
13

11/2018

Điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi tay-nách bằng phẫu thuật nội soi

Điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi tay-nách bằng phẫu thuật nội soi

Xem thêm
Lễ khánh thành bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam
13

11/2018

Lễ khánh thành bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Lễ khánh thành bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Xem thêm
Đoàn công tác Bệnh viện đại học Chung-Ang Hàn Quốc làm việc tại Bệnh viện
13

11/2018

Đoàn công tác Bệnh viện đại học Chung-Ang Hàn Quốc làm việc tại Bệnh viện

Đoàn công tác Bệnh viện đại học Chung-Ang Hàn Quốc làm việc tại Bệnh viện

Xem thêm
Triển khai dịch vụ phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân
13

11/2018

Triển khai dịch vụ phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân

Triển khai dịch vụ phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân

Xem thêm
Tin tức lĩnh vực ưu thế bệnh viện
13

11/2018

Tin tức lĩnh vực ưu thế bệnh viện

Tin tức lĩnh vực ưu thế bệnh viện

Xem thêm
Can thiệp tim mạch là một trong những lĩnh vực có thế mạnh của bệnh viện
13

11/2018

Can thiệp tim mạch là một trong những lĩnh vực có thế mạnh của bệnh viện

Can thiệp tim mạch là một trong những lĩnh vực có thế mạnh của bệnh viện

Xem thêm
Thành lập Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch
13

11/2018

Thành lập Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch

Thành lập Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch

Xem thêm
Đoàn Giáo sư bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em
13

11/2018

Đoàn Giáo sư bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em

Đoàn Giáo sư bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em

Xem thêm
Triển khai dịch vụ khám sàng lọc
13

11/2018

Triển khai dịch vụ khám sàng lọc

Triển khai dịch vụ khám sàng lọc

Xem thêm
Phẫu thuật ngoại khoa
13

11/2018

Phẫu thuật ngoại khoa

Phẫu thuật ngoại khoa

Xem thêm