Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm
29

04/2022

Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm

Thư mời báo giá hóa chất sinh phẩm năm 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)
28

04/2022

Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)

Thông báo chào giá hoá chất phục vụ khám chữa bệnh (28/04/2022)

Xem thêm
Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022
26

04/2022

Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022

Thư mời báo giá cung cấp thuốc 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022
25

04/2022

Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022

Thông báo chào giá mua sắm bổ sung vật tư y tế lần 3 năm 2022

Xem thêm
Thông báo chào giá cung cấp vật tư y tế 2022
08

04/2022

Thông báo chào giá cung cấp vật tư y tế 2022

Thông báo chào giá về việc cung cấp dịch vụ nạp khí Helium cho hệ thống máy chụp cổng hưởng từ Achieva 1.5T Philips

Xem thêm
Thông báo mời báo giá trang thiết bị y tế năm 2022
07

04/2022

Thông báo mời báo giá trang thiết bị y tế năm 2022

Thông báo mời báo giá trang thiết bị y tế năm 2022

Xem thêm
Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trực tiếp Hóa chất - Sinh phẩm năm 2022
06

04/2022

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trực tiếp Hóa chất - Sinh phẩm năm 2022

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trực tiếp Hóa chất - Sinh phẩm năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Xem thêm
Thông báo mời thầu
31

03/2022

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trực tiếp thuốc Capecitabin 2022

Xem thêm
Thông báo mời chào giá  trang thiết bị y tế
25

03/2022

Thông báo mời chào giá trang thiết bị y tế

Thông báo mời chào giá trang thiết bị y tế năm 2022

Xem thêm
Thông báo mời báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin
25

03/2022

Thông báo mời báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin

Thông báo mời báo giá trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2022

Xem thêm
Thông báo mời chào giá khí oxy y tế
22

03/2022

Thông báo mời chào giá khí oxy y tế

Thông báo mời chào giá khí oxy y tế tại Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam

Xem thêm
Thư mời báo giá mua sắm thuốc Molnupiravir 4000mg
22

03/2022

Thư mời báo giá mua sắm thuốc Molnupiravir 4000mg

Thư mời báo giá mua sắm thuốc Molnupiravir 4000mg tại Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam năm 2022

Xem thêm