Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Thư mời báo giá mua sắm thuốc Molnupiravir 4000mg

Thư mời báo giá mua sắm thuốc Molnupiravir 4000mg tại Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam năm 2022 tại đây