Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

v/v mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 1

Thông báo v/v mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 1: Gói thuốc Generic (gồm 1065 danh mục mặt hàng)

Link tải file chi tiết: Thông báo PDF