Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Thư mời báo giá số 1922/TB-BV ngày 08/6/2022 về thiết bị, linh kiện, máy tính, máy in, mực in năm 2022
08

06/2022

Thư mời báo giá số 1922/TB-BV ngày 08/6/2022 về thiết bị, linh kiện, máy tính, máy in, mực in năm 2022

Thư mời báo giá số 1922/TB-BV ngày 08/6/2022 về thiết bị, linh kiện, máy tính, máy in, mực in năm 2022

Xem thêm
Thư mời báo giá cung ứng thiết bị văn phòng phẩm
23

02/2022

Thư mời báo giá cung ứng thiết bị văn phòng phẩm

Thư mời báo giá cung ứng thiết bị văn phòng phẩm năm 2022

Xem thêm
Thư mời báo giá
03

01/2022

Thư mời báo giá

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu thực hiện mua sắm Sinh phẩm chẩn đoán 2022 nhằm phục vụ công tác khám, sàng lọc, điều trị bệnh SARS-CoV-2 cho bệnh nhân...

Xem thêm