• 1_c57acc4ca4
  • z3829789334821_3f23f8529ceecf0b7f7575ee0785101f_90c3caa467
  • z3829789352676_7e64d339ad8a31faeb9a6f4bb28fd89b_2862a361d7
  • z3829789200655_1c1d43bf83adf8e990122f3a4a06324f_2f4d5b1eee
  • z3829789371200_0e4d040a8cd40032f309eb9fc6b7a68f_06931c5dea

Cô Nhung - Quảng Nam

Ngày đăng: 03/08/2023 - 10:12

Cô điều trị nội trú một tháng tại BV và ít có người nhà ở bên, thể chất và tâm trạng không tốt. Tuy nhiên, sự chăm sóc ân cần của các bạn y tá khiến cô cảm thấy rất ấm áp, gần gũi và được quan tâm. Cô cảm thấy BV là sự lựa chọn đúng đắn của mình.