• 1_c57acc4ca4
  • z3829789334821_3f23f8529ceecf0b7f7575ee0785101f_90c3caa467
  • z3829789352676_7e64d339ad8a31faeb9a6f4bb28fd89b_2862a361d7
  • z3829789200655_1c1d43bf83adf8e990122f3a4a06324f_2f4d5b1eee
  • z3829789371200_0e4d040a8cd40032f309eb9fc6b7a68f_06931c5dea
Thông tin chi tiết:
BSCKI. Nguyễn Thị Kim Phượng
Phụ trách khoa Ung bướu BSCKI. Nguyễn Thị Kim Phượng
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Ung bướu
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Tháng 05 : 30