• 1_c57acc4ca4
  • z3829789334821_3f23f8529ceecf0b7f7575ee0785101f_90c3caa467
  • z3829789352676_7e64d339ad8a31faeb9a6f4bb28fd89b_2862a361d7
  • z3829789200655_1c1d43bf83adf8e990122f3a4a06324f_2f4d5b1eee
  • z3829789371200_0e4d040a8cd40032f309eb9fc6b7a68f_06931c5dea
Thông tin chi tiết:
BSCKI.Trình Anh Hoàng
Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương/ Phó trưởng phòng KHTH BSCKI.Trình Anh Hoàng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên khoa Ngoại chấn thương
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Tháng 07 : 25