• 1_c57acc4ca4
  • z3829789334821_3f23f8529ceecf0b7f7575ee0785101f_90c3caa467
  • z3829789352676_7e64d339ad8a31faeb9a6f4bb28fd89b_2862a361d7
  • z3829789200655_1c1d43bf83adf8e990122f3a4a06324f_2f4d5b1eee
  • z3829789371200_0e4d040a8cd40032f309eb9fc6b7a68f_06931c5dea

Video -Những nhân tố làm nên thành công của Bệnh viện - Số đặc biệt chào Tết Giáp thìn 2024

Chào Tết Giáp Thìn 2024, cùng Bệnh viện đến với những nhân tố khoa phòng, cán bộ, viên chức, người lao động đã đồng lòng, quyết tâm làm nên thành công của một bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Tháng 06 : 15