Với việc đang triển khai nhiều dịch vụ khám, chữa bệnh công nghệ số, giúp người dân thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe thời đại 4.0. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10/2023, Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam chia sẻ cho người dân chủ đề “Khám bệnh khi không mang thẻ BHYT”.