• 1_c57acc4ca4
  • z3829789334821_3f23f8529ceecf0b7f7575ee0785101f_90c3caa467
  • z3829789352676_7e64d339ad8a31faeb9a6f4bb28fd89b_2862a361d7
  • z3829789200655_1c1d43bf83adf8e990122f3a4a06324f_2f4d5b1eee
  • z3829789371200_0e4d040a8cd40032f309eb9fc6b7a68f_06931c5dea
Thông tin chi tiết:
BSCKI. Lê Tấn Toàn
Trưởng khoa Nội tiêu hóa BSCKI. Lê Tấn Toàn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên khoa Nội tiêu hóa
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 103
Tháng 06 : 15